Til toppen

Origo

ORIGO

I tett samarbeid med vår utvikler tilbyr vi Origo, et overordnet system som
vesentlig forenkler all administrasjon og kontroll av identiteter og tilgang i ett eller flere adgangskontrollsystemer.

ET NAV I SIKKERHETSSYSTEMET
Origo er webbasert, desentralisert og organiserer selskapets
sikkerhetsinformasjon på ett sted slik at alle brukere og ansvarlige har full
oversikt og kontroll. Brukerne får tilgang til informasjon som er relevant for
akkurat sin rolle.

ÅPENT GRENSESNITT
Origo kan kobles til de fleste adgangskontrollsystemene på markedet og
integrerer sikkerhetssystemet med virksomhetens øvrige IT-struktur. De
ulike systemene samvirker og oppdaterer hverandre for å sikre at samtlige
data til enhver tid er relevante.

FLEKSIBEL OG KOMPROMISSLØS AUTOMATISERING
Origo kan fleksibelt konfigureres mot virksomhetens rutiner og krav, som sikrer
at alle interne og eksterne regelverk (f.eks. kompetansekrav) oppfylles
gjennom livssyklusen til hver eneste identitet. Etablerte prosesser lar seg
gjenbruke, men kan samtidig tilpasses virksomhetens særegne spesifikasjoner.

Dagens utfordring:

Dette er en typisk hverdag for mange firmaer og offentlige institusjoner.
Det har i årene blitt installert forskjellige typer adgangskontrollsystemer og teknologier i forskjellige bygg.
Ofte har ansatte behov for å få adgang til flere bygg.
Dette skaper utfordringer ved at personen må få utstyrt med flere autentiseringsmedier.

Det blir også uoversiktlig for adminstrator å holde oversikt over hvem og hvor ansatte skal ha tilgang.
Noen slutter, nye tilkommer. Andre får ny stilling og behov for å få endret tilgansrettigheter. 
Hvordan er det mulig å holde oversikten og opprettholde sikkerheten?

Hva gjør Origo?

Med Origo så styres alt i en aplikasjon. Løsningen gir en oversiktlig og helhetlig løsning.

Origo skaper en sømløs dataflyt mellom de forskjellige systemene og automatisere oppgavene.
Origo kan automatisere systemene så mye at når en ansatt starter i foretaket
 

FUNKSJONER:

BRUKERVENNLIG
Intuitivt grensesnitt med veiledning steg for steg.

OVERSIKT OG KONTROLL
Sikkerhetsansvarlig kan se eller endre på hvem som har
tilgang til hvilke områder. Ledere kan se eller endre på
opplysninger om alle sine ansatte, samt sette i gang
søknader for dem.

SYSTEMSYNKRONISERING
HR-system, adgangskontrollsystem og øvrige ITsystemer
for automatisk registrering og oppdatering av ansatte
synkroniseres og gir dem tilhørigheter i henhold til
arbeidsplass, avdeling og/eller geografisk plassering i
tråd med forhåndsdefinerte kriterier. Utløpte arbeidsforhold
kan sperres overordnet.

EKSTERNE KORT
Kan benytte f.eks. ID06 og SSG for å unngå å utstede
ekstra kort til entreprenører.

PROSESSTILPASNING
Konfigurerbar og fleksibel prosessmotor som kan
tilpasses Origos automatiske flyt i henhold til ønskede
eller påkrevde rutiner. Elektroniske søknader sendes
automatisk videre til ferdigstilling og godkjenning hos
rett instans, f.eks. leder eller lokal sikkerhetsansvarlig.
Kontroll mot register (f.eks. sikre at nødvendig opplæring
er gjennomført) foregår parallelt.

EKSTERNE KORT
Kan benytte f.eks. ID06 og SSG for å unngå å utstede
ekstra kort til entreprenører.

REVISJONSFUNKSJONALITET
Åpner for revisjon av gruppetilhørighet der brukeren
må bekrefte og eventuelt begrunne fortsatt behov
for tilhørighet til et gitt område.

EKSTERNT PERSONALE
Effektiv håndtering av entreprenører og deltidsansatte.

LÅNEKORT
Funksjoner for å søke om og håndtere midlertidige
lånekort avdelingsvis.

BESØK
Forhåndsregistrering og håndtering av besøkende.

DELEGERBAR ADMINISTRASJON
Rollebaserte brukerprofiler og mulighet til å
delegere administrasjonen til entreprenører.

EKSTERNE FORESPØRSLER
Mulighet for eksterne søknader fra offentlig
nettverk via sikker tilkobling.

AKTIVITETSLOGG
Alle søknader og godkjenninger samt øvrige
notater logges for senere oppfølging.

FORDELER:

ØKT SIKKERHET
Når nærmeste ansvarlige i virksomheten får full
oversikt og kontroll blir sikkerheten vesentlig bedret.


KOSTNADSEFFEKTIVITET
Automatisering og umiddelbar synkronisering
av data mellom adgangssystem og øvrige ITsystemer
gir vesentlig lavere kostnader.


BRUKERVENNLIGHET
Enkle, webbaserte søknader eliminerer helt
behovet for et papirskjema og fører til en
bedre kunde- og brukeropplevelse.


DESENTRALISERING
Delegering og desentralisering fra
sikkerhetsavdelingen til øvrig organisasjon
og underentreprenører gir kraftig redusert
administrasjon.