Til toppen

ID-KORT

Hva er et ID-kort?

ID-kort er en nøkkel for å gi eller nekte tilgang til begrensede områder brukt i kombinasjon med et adgangskontrollsystem.

ID-kortet har en sentral rolle i et adgangskontrollsystem. ID-kortet er som regel et plastkort i standardstørrelse (CR-80 formatet) som inneholder nøkkelinformasjon om brukeren.
Disse dataene kan kodes i en magnetstripe, strekkode eller i en mikrobrikke (chip).
Ofte fungerer disse kortene som identifikasjon, (ID-kort) med et bilde av kortinnehaveren, deres navn og andre relevante detaljer.
Man kan også benytte nøkkelbrikke, armbånd utstyrt med RFID chip. Da mister man derimot mulighet med å identifisere brukeren ved at det ikke er mulig å bruke bilde, navn m.m på mediet.

Tilgangsstyring med mobiltelefonen blir mer og mer vanlig. Dette er en praktisk og sikker autentiseringsløsning.
HID Mobile Access er en slik stabil og sikker løsning.
Brukeren har som regel alltid med seg mobiltelefonen. Løsningen har begrensning med umiddelbar identifisering av bruker.

ID-koret i et adgangskontrollsystem gjør det mulig for organisasjoner å tilpasse tilgangsrettigheter basert på individuelle roller eller ansvar. For eksempel kan en ansatt bare ha tilgang til kontorområdet og kafeteriaen, mens en sikkerhetsansvarlig kan ha tilgang til alle områder i bygningen.

ID-kortet kan også kobineres med andre tjenester.
Vi kan legge flere chip-teknologier i et kort slik at brukeren kun trenger ett kort.
Det kan kombineres med logisk autentisering (PC-pålogging) hvor det f.eks benyttes FIDO2 teknologi.
Man kan også benytte ID-kortet til å hente ut utskrifter (follow-me), betale i kantine.
Registrere parkering eller starte el-bil lader. Altså mange muligheter her.

Hvordan sikre ID-kort:

Sikring av identitetskort er avgjørende for å forhindre svindel og misbruk og uautorisert tilgang. Her er noen av metodene som vanligvis brukes for å sikre identitetskort:

Sikkerhetselementer i trykk: Bruk av spesialiserte utskriftsteknikker, som mikrotrykk, UV-lysreaktivt blekk og vannmerker, kan gjøre identitetskort vanskeligere å forfalske.

Holografiske elementer: Holografiske folier og elementer kan legges til identitetskortet for å gi en ekstra sikkerhetsfunksjon. Her kan det benyttes flere sikkerhetslag for å oppnå den beste sikkerheten.

Chip teknologi: Benytte en teknologi som er sikker og ikke er hacket. Ikke bruk gammel teknologi. Bruk avangser chip kryptering. MIFARE DESFire EV.3.

Biometrisk identifikasjon: Bruk av biometriske data som fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller irisavtrykk kan legge til et ekstra lag med sikkerhet til identitetskortene.

Beskyttelse mot forfalskning: Identitetskortene kan ha spesielle segl eller materialer som gjør dem vanskelige å forfalske, f.eks. spesielle laminater eller overflatebelegg. Dette kan kombineres med hologram.

Sikker utstedelsesprosess: En nøye utstedelsesprosess, inkludert identitetsbekreftelse og bakgrunnssjekker, kan sikre at kun kvalifiserte personer mottar identitetskort.

Regelmessig kontroll og oppdatering: Identitetskortene bør kontrolleres og oppdateres regelmessig for å sikre at de oppfyller de nyeste sikkerhetsstandardene og teknologiene.
 

UTVALGTE PRODUKTER 

Nyhet

Kortprinter - Evolis Agilia Duplex Refransfer

Kortprinter - Evolis Agilia Duplex 2-sidig retransfer printer
AG1-0011
Bestselger

Plastkort - MIFARE® DESFire 8K EV2 NXP + FIDO2

Plastkort MIFARE DESFire 8k EV2 med FIDO2
C92100

Mobile Access - 1 MONTH USER LICENSE, PREMIUM, HID ORIGO MOBILE IDENTITIES

Mobile Access - 1 MONTH USER LICENSE, PREMIUM, HID ORIGO MOBILE IDENTITIES
MID-ACT-T200

Plastkort - MIFARE® DESFire EV3 4K 100/pk

Høyeste sikkerhet på adgangskontroll kortet
C52080