To top

Nyheter

Mjøndalen 23.03.21

Sarpsborg Kommune tar i bruk ORIGO fra BUYSEC AS

I samarbeid med TLAB West AB har BUYSEC AS levert ORIGO Identitets- og tilgangsstyring (IAM) til Sarpsborg kommune.

Sarpsborg kommune har tidligere hatt en svært kompleks administrasjon av adgangskontroll- og de underliggende systemene. Installasjonene bestod av hele fem forskjellige typer adgangskontrollsystemer, samt HR-system, AD, osv. som skapte mye ekstra arbeid da disse ikke snakket sammen. I tillegg gjennomførte kommunen en rekke aktiviteter med ulike rutiner og krav på de forskjellige avdelingene. Personellkategorier som styres av Sarpsborg kommune, er for eksempel helsetjenester, skole, utleie av idrettsanlegg, entreprenører, konsulenter og innleide selskaper.

Med ORIGO får man nå en felles administrasjon av alle adgangskontrollsystemer som snakker sammen med HR, AD, osv. Takket være ORIGO er man i stand til å definere skreddersydde prosesser for ulike personellkategorier, der den lokalt ansvarlige får muligheten til å administrere sine egne ansatte og deres rettigheter. Hver person har selv mulighet til å endre pinkode, sperre kortet sitt, søke om adgang til bygg, og mer via ORIGO portalen.

Registreringen av ansatte er fullt automatisert. ORIGO importerer ansatte fra HR-systemet og gir rettigheter basert på hvilken avdeling og stilling den ansatte har automatisk. Via e-post innkaller ORIGO personell til fotografering via en fotokiosk og informerer om hvor de kan hente sitt adgangskort. Hele prosessen er nå strømlinjeformet.

Utstedelse av kort er også fullt automatisert, ved at ORIGO basert på brukerens personellkategori og rolle bestemmer kortlayout og bestiller adgangskortet hos BUYSEC i Mjøndalen som sender det videre ut til avdelingene. I de tilfeller der det haster veldig, kan Sarpsborg kommune også produsere kortene lokalt.

Med ORIGO sparer vi mye administrativ tid, men fremfor alt får vi en mye bedre kontroll på hvilke kort og tillatelser som er tilgjengelige i våre systemer. I tillegg får vi høyere sikkerhets- og kostnadsbesparelse for kommunen, sier Lars Erik Nøkleby, prosjektleder for ORIGO i Sarpsborg kommune.

Systemet er nå installert og satt i drift hos Sarpsborg kommune. Dette har vært et spennende og lærerikt prosjekt for oss som leverandør og Sarpsborg som kunde, sier Aleksander Havikhagen prosjektleder i BUYSEC.

 

Vi ser et stort potensial for ORIGO i det norske markedet. Sarpsborg kommune er vår første installasjon av ORIGO og vi har selv installert ORIGO på hovedkontoret i Mjøndalen,
sier Hans Tommy Wilhelmsen, administrerende direktør i BUYSEC.

Med vennlig hilsen,
Hans Tommy Wilhelmsen
 

Konseptbeskrivelse

ET NAV I SIKKERHETSSYSTEMET
Origo er webbasert, desentralisert og organiserer selskapets sikkerhetsinformasjon på ett sted slik at alle brukere og ansvarlige har full oversikt og kontroll. Brukerne får tilgang til informasjon som er relevant for akkurat sin rolle.

ÅPENT GRENSESNITT
Origo kan kobles til de fleste adgangskontrollsystemene på markedet og kopler sikkerhets-systemet med virksomhetens øvrige IT-struktur. De ulike systemene samvirker og oppdaterer hverandre for å sikre at samtlige data til enhver tid er relevante.

FLEKSIBEL OG KOMPROMISSLØS AUTOMATISERING
Origo kan fleksibelt konfigureres mot virksomhetens rutiner og krav, som sikrer at alle interne og eksterne regelverk (f.eks. kompetansekrav) oppfylles gjennom livssyklusen til hver eneste identitet. Etablerte prosesser lar seg gjenbruke, men kan samtidig tilpasses virksomhetens særegne spesifikasjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en typisk hverdag for mange firmaer og offentlige institusjoner.
Det har gjennom årene blitt installert forskjellige typer adgangskontrollsystemer og teknologier i forskjellige bygg. Ofte har ansatte behov for å få adgang til flere bygg.
Dette skaper utfordringer ved at personen blir utstyrt med flere autentiseringsmedier.

Det blir uoversiktlig for administrator å holde oversikt over hvem og hvor ansatte skal ha tilgang. Noen slutter, nye tilkommer. Andre får ny stilling og behov for å få endret tilgangsrettigheter. Hvordan er det mulig å holde oversikten og opprettholde sikkerheten?

Med Origo får du full kontroll over alle tilgansrettighetene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Plastkort UTEN Plast