Kryptert minnepinne

Krypterte minnepinner er en USB flash lagringsenhet med kryptering og det finnes i dag mange forskjellige varianter. Felles for disse er at data som lagres på minnepinnen er kryptert. Autentiseringen gjørs enten med passord eller biometrisk, eller en kombinasjon.

Det finnes 2 hovedgrupper an krypterte minnepinner. De kan enten benytte krypteringssoftware som er installert på PC-en eller ved hjelp av integrert kryptering og autentiseringsprosessor.

De sikreste og mest brukervennlige krypterte minnepinnene benytter en integrert prosessor som behandler autentiseringen og krypteringen. Det benyttes symmetrisk kryptering og krypteringsnøkkelen forlater aldri enheten. De mest vanlige og anerkjente krypteringsalgoritmene som benyttes er AES-128 og AES-256 bit.

I og med at minnepinnen selv håndterer autentiseringen så er det ingen behov for noen programvareinstallasjon. Dette gjør minnepinnene svært brukervennlige. En bruker vil ikke merke noen forskjell om minnepinnen er kryptert eller ei, all dataene krypteres automatisk "on-the-fly".

Det er vanlig at krypterte minepinner tilbyr flere funksjonaliteter. Det kan vær malware beskyttelse, digitalt lager (PKI), mulighet til å legge til programmer som ka kjøres fra minnepinnen i et "read-only" område. Det er også flere produsenter som tilbyr sentral administrasjon. Dette gjør utstedelsen og vedlikeholdet av brukerene og minnepinnene enklere og mer rasjonelt.

<- Tilbake