Plastkort

Plastkort benyttes i dag til mange forksjellige formål. De fleste har et forhold til "minibank kort" men i de siste årene har bruken av forskjellige plastkort økt betydelig.

Plastkort benyttes som ID-kort, bankkort, medlemskort, ansattekort, pass, førerkort, adgangskort, lojalitetskort, navneskilt.
Det er mulig å personalisere kortene, enten med nummerering eller med strekkode. Det er også mulig å elektronisk personalisere plastkort som bærer chip eller magnetstripe. Det kan være berøringsfrie, smartkort eller magnetstripe kort.

Plastkort kan ha forskjellige mål og standardene defineres i ISO/IEC 7810:2003. Plastkort i standard størrelse er lik minibank kort og har målene:  85,60 × 53,98 mm. Det kalles ID-1 formatet og betegnelsene er definert i ISO/IEC 7813 med avrundede kanter med radius på 3,18 mm, tykkelse på 0,76 mm.

ISO/IEC 7811 definerer tradesjonell teknikk for koding og personalisering av plastkort og forskjellige magnetstripe formater.

ISO/IEC 7816 definerer teknikk  for koding av chip (smartkort). Også kontaktflaten på chipen, klokke og signalbehandlingen.
Plastkort er også beskrevet i formatene ID-2, ID-3, ID-000, men disse formatene er svært lite utbredt i Norge.

<- Tilbake